en gosse på 10 år skrivit detta.

 

stroke

Det finns sätt att hantera problemen.
– Man måste lära sig att spara på sin energi, att ta paus och vila emellanåt. Att planera in tid för vila i sitt liv.

Man kan prova att under en vecka föra en aktivitetsdagbok. Det kan vara ett bra sätt att kartlägga sin tid. När man skriver upp allt man gör blir det tydligt hur mycket det är. Sedan kan man gå igenom och ta bort det som inte känns viktigt.

– De här personerna möts ofta av en attityd att problemen är psykologiska. Oftast är det en kombination av skadan och psykologiska reaktioner, och egentligen spelar det ingen roll vilket. Det vore väl konstigt om man inte skulle påverkas även psykologiskt av ett sådant här trauma. Det är hur som helst frågan om gemensamma och återkommande problem för människor som haft stroke, oavsett förklaring,

stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symptom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretillförsel till nervcellerna i det berörda området.

Syrebristen uppkommer till följd av antingen en blodpropp i något blodkärl (hjärninfarkt) eller en bristning i något kärl inne i hjärnan eller på hjärnans yta (hjärnblödning). Det som utlöser stroke är hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning (ateroskleros). Kärlskadorna orsakar hjärninfarkt i cirka 85 procent av fallen och hjärnblödning i resterande fall.

Enligt statistiken drabbar stroke oftast de kärlområden i hjärnan som är störst och viktigast för blodförsörjningen. Men de små blodkärlen, som ligger djupt inne i hjärnan, kan också drabbas till exempel på grund av högt blodtryck.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.
Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke varav hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.
Tack vare forskningen utvecklas nya metoder att rädda liv på strokepatienter.
Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke.

magar

 
http://www.annaskipper.se/ibs-och-kost-for-krangalnde-magar.html

kram

mariechristineolsson@gmail.com har denna nu.

stefan löven

skrivit till stefan löven idag de måste hända något i våld i relationer.

som de håller på

jag ger stöd till ungdomar med just nu en kille med autism, och att det ska vara så svårt att ge de vad de behöver. Det är ju han som får lida inte de. Han ska ha förtroende för lss handläggaren men det har han inte. Och att det kan vara så olika mellan kommunderna.Alla som har ett funktionshinder ska ha 6tim om dan, sen vad de behöver ut av det.För det är så mycket som händer i deras kropp hela tiden. Men jag håller på att fixa på ett annat ställe nu men jag vill han ska ha förtroende för lss.

RSS 2.0